Menu Zamknij

Czuwamy w oczekiwaniu PANA

ks. Mieczysław Nowak, przewodnik duchowy po drogach adwentu. W czasie, gdy coraz bardziej musimy się izolować między sobą wskutek pandemii, potrzebujemy coraz bardziej duchowości wspólnotowej.
“Jeden z podstawowych tematów do przemyślenia i realizowania w parafii to, według moich doświadczeń, temat duchowości wspólnotowej. Chodzi tu o ciągłe wychodzenie z myślenia tylko indywidualistycznego czy w kategoriach małej, pobożnej grupy, która działa prawie jak sekta, ku duchowości bycia we wspólnocie, myśleniu w kategoriach całości, dobra wspólnego całej parafii.
Jeśli ksiądz zostanie sam – to zagrożona jest jego główna misja jako ojca i brata, jako przewodnika Ludu Bożego. Pozostanie mu tylko administrowanie, dyrygowanie ludźmi, którzy nic nie rozumieją i z boku krytykują wszystko, nie podejmując żadnej odpowiedzialności. Jak możemy wtedy budować większą wspólnotę? Jak możemy odpowiedzieć na wezwania Boże dochodzące do nas przez wydarzenia i znaki czasu? Jak możemy być w komunii, w jedności?”
Posłuchajmy lat doświadczenia ks. Profesora i Duszpasterza …
https://www.youtube.com/watch?v=PnxsACGdY_8