Menu Zamknij

DEKRET O DYSPENSIE OD UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W NIEDZIELE

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju oraz na terenie naszej diecezji, (…) potwierdzam udzieloną już dyspensę od uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i w święta nakazane dotyczącą osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.) oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem. Dodatkowo rozszerzam tę dyspensę na wszystkich wiernych diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz przebywających na jej terenie, którzy z powodu wprowadzonych limitów nie będą mogli spełnić obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej pomimo takiego pragnienia. Pełny tekst: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2837-dekret-o-dyspensie-od-uczestnictwa-we-mszy-swietej-w-niedziele Oraz: Komunikat Biskupa Diecezjalnego https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2839-komunikat-biskupa-diecezjalnego

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie do zmroku, zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza, obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem. posegregowane śmieci i odpady należy składać do udostępnionych śmietników, zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń, obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu, zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, dziania siły wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności, w…

Zawołani po imieniu!

„Zawołani po imieniu”. Przedsięwzięcie realizowane przez Instytut Pileckiego – poświęcone jest Polakom zamordowanym za niesienie pomocy Żydom w czasie okupacji niemieckiej. W Starym Lipowcu odbyła się Msza Święta za pomordowanych w 1943 r: Katarzynę Grochowicz, Anastazję Kusiak, Romana Kusiaka, Franciszka Kusiaka, Katarzynę Rybak, Jana Zarębę oraz odsłonięcie pomnika, byśmy nigdy ich ofiary nie zapomnieli i aby świat nie zapomniał… Relacje wideo możesz znaleźć na naszym FB: https://www.facebook.com/Parafia-Rzymskokatolicka-%C5%9Bw-App-Piotra-i-Paw%C5%82a-w-Majdanie-Starym-106598910991755/videos/343173066894309 https://www.facebook.com/106598910991755/videos/348085156524882 albo: https://www.niedziela.pl/artykul/59345/Stary-Lipowiec-Upamietniono-zamordowanych?fbclid=IwAR1u5hJPm0pajtTN9LnMpBnK1f1yINxwlu7riaJed7o3eoTo2sXFiqdAUig https://www.radiomaryja.pl/informacje/stary-lipowiec-upamietniono-zamordowanych-przez-niemcow-za-pomoc-zydom/?fbclid=IwAR1yuNdQgENhN4xAMukLa45VamxlwcCPIeG90OhLDIlRHkt-Hye8xTN8K2I  

Z dzienniczka Ojca Zenona

Zenon Kapka – Kapucyn, pracuje w parafii Baibokoum na południowym zachodzie Czadu, w diecezji Gore, gdzie jest 8 parafii. Biskupem jest Włoch – Rosario, kapucyn z prowincji Fogia, z tej samej co św. o.Pio! : Trzy parafie obsługują miejscowi księża diecezjalni, dwie parafie Werbiści i Kapucyni trzy parafie. Zenio pisze: „…mamy 26 wiosek i parafie do obsługi. W tym do nas należy obsługa katedry. Jest nas w tym momencie czterech braci z czterech narodowości: Czadyjczyk – proboszcz, ja z Polski, praktykant z Republiki Środkowoafrykańskiej i Brat Włoch. Tylko dwóch kapłanów: proboszcz i ja…” O. Zenon przysłał zdjęcia z budowy… z pozdrowieniami i podziękowaniami dla naszej wspólnoty parafialnej za pomoc materialną w…

Witamy ks. Kamila

Ksiądz, jak żołnierz w Armii Pana… Rozkaz, to rozkaz… Decyzją ks. Biskupa posługę duszpasterską w naszej parafii, jako wikariusz, rozpoczął dnia 17 sierpnia 2020 roku neopezbiter (nowo wyświęcony ksiądz) ks. Kamil Kossak. Uroczyste powitanie i błogosławieństwo Neoprezbitera odbyło się w niedzielę 23 sierpnia. Prosimy Pana Jezusa – Dobrego Pasterza, by błogosławił na każdy dzień i na posługę w naszej społeczności ks. Kamilowi, by Młody Kapłan umacniany  Duchem Świętym dojrzewał i wzrastał na Chwałę Boga i zbawienia ludzi. Prosimy, by Pan przyjął wszystkie krzyże i radości ks. Kamila… Szczęścia, Pokoju i Radości od Boga i ludzi w całym życiu księże Kamilu!

Dziękujemy ks. Adrianowi

Dziękujemy ks. Adrianowi za czteroletnią posługę duszpasterską w naszej parafii. 16 sierpnia dziękowaliśmy Eucharystią… były modlitwy, kwiaty, uśmiechy i łzy… wdzięczności! Transmitowaliśmy wszystko na FB… https://www.facebook.com/Parafia-Rzymskokatolicka-%C5%9Bw-App-Piotra-i-Paw%C5%82a-w-Majdanie-Starym-106598910991755/ Biskup zamojsko-lubaczowski mianował ks. dra Adriana wikariuszem parafii p.w. Narodzenia N. Maryi Panny w Oleszycach z dniem 17 sierpnia. Całym sercem życzymy pięknej pracy i szczęścia wewnętrznego z Chrystusem na drodze życia kapłańskiego!    

Zbiórka Krwi – XIV edycja w Majdanie Starym

W imieniu organizatorów akcji poboru krwi w Majdanie Starym, oraz osób chorych którym ta krew ratuje życie i daje nadzieje na wyzdrowienie, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom które zgłosiły się i oddały krew dnia 23.VIII. 2020r.  tj. podczas XIV akcji. Akcji patronował i upominki ufundował właściciel firmy transportowej  ze Smólska Dużego   Pan Stanisław Hanas. Z 65 osób które zgłosiły się – krew oddało 58 osób. Jest to wynik bardzo dobry, zasługujący na szczególne słowa podziękowania. Ofiarowanie własnej krwi innym jest pięknym znakiem miłości bliźniego i solidarności z cierpiącymi. Słowa o oddaniu  „życia za braci” legły u podstaw decyzji Św. Maksymiliana Marii Kolbego – patrona krwiodawców. Niech ta forma troski o życie…

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO – O PRZESTRZEGANIU ZASAD SANITARNYCH

W nawiązaniu do apelu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu oraz komunikatu Rzecznika Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie diecezjan oraz gości przebywających na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, jeszcze raz apeluję do duszpasterzy i wiernych o bezwzględne przestrzeganie wszystkich zaleceń służb sanitarnych dotyczących zabezpieczenia się przed  zarażeniem koronawirusem. Przypominam, aby podczas nabożeństw w kościołach – oprócz celebransów – wierni i osoby posługujące zasłaniały usta i nos. Wzywam też do  stosowania dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu. Proszę kapłanów, aby podczas Mszy świętych przypominali wiernym o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego i sami ich rygorystycznie przestrzegali. Należy stworzyć wiernym możliwość przyjmowania komunii św. w wybranej przez nich formie, zgodnie z obowiązującymi przepisami: Komunia święta może być udzielana zarówno: klęczącym w formie tradycyjnej „do ust”, jak i stojącym „na rękę”. Obydwa sposoby…

Szykują się zmiany personalne w naszej Parafii

W sobotę, 27 czerwca 2020 r., podczas Dnia Kapłańskiego w Sanktuarium w Krasnobrodzie, Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek ogłosił następujące decyzje personalne dotyczące kapłanów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej: Ks. Adrian BOROWSKI, wikariusz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Oleszycach. Ks. Kamil KOSSAK, neoprezbiter, z dniem 17 sierpnia 2020 r. mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym.

KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO – PROCESJE NA BOŻE CIAŁO

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia prawne Ks. Bpa Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu z dnia 3 czerwca 2020 r., zgodnie z którymi: podczas zgromadzeń POZA KOŚCIOŁAMI i innymi obiektami kultu religijnego: – uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny, – NIE OBOWIĄZUJE limit 150 osób, zachęcam duszpasterzy do organizowania liturgicznych obchodów Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, przypadającej na dzień 11 czerwca 2020 r., w tym procesji, w tradycyjnej formie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów państwowych. Na liczne oraz przeżywane z pełnym zaangażowaniem i czystymi sercami uczestnictwo we wspomnianych wydarzeniach wszystkim diecezjanom oraz przybywającym do nas gościom z serca błogosławię i wspieram modlitwą + Marian Rojek Biskup Zamojsko-Lubaczowski