Menu Zamknij

Świętowaliśmy Triduum Paschalne!

Przygotowania

Świętowanie:
Wielki Czwartek

Wielki Piątek i Wielka Sobota
 

Niedziela Wielkanocna

  

Wyrazy wdzięczność w imieniu całej naszej społeczności parafialnej za przepiękne przygotowanie kościoła i otoczenia na Święta. Dziękujemy: Diakonii Artystycznej i Porządku: siostrom Agnieszce Tenus-Pawełko, Dorocie Wryszcz, Annie Wróbel, Janinie Kapce. Dziękujemy także braciom i siostrom, którzy wspomagali: Elżbiecie Kołodziej, Marii Kniaź, Annie Skubis, Mariuszowi Młynarzowi, Piotrowi Papieżowi, Tadeuszowi Potockiemu z synami, Damianowi Omiotkowi, Krzysztofowi Blicharzowi. Za piękne oświetlenie dziękujemy Marcinowi Smutkowi, nagłośnienie: Konradowi Rostockiemu. Za materiały i narzędzia Krzysztofowi Zaniowi i Ryszardowi Dziurze oraz wszystkim, którzy choć na chwilę przyszli do pomocy.

Dziękuję Wam i waszym rodzinom Drodzy Siostry i Bracia, że pomimo pracy i wielu obowiązków domowych  znaleźliście siły, serce i czas, by posłużyć całej naszej parafii.

Dziękujemy za wszystkie ofiary na kwiaty i dekoracje świąteczne. Bardzo dziękujemy siostrom i braciom, którzy ofiarowali Panu Jezusowi post, modlitwę, jałmużnę, a niektórzy swój krzyż cierpienia, samotności lub starości w intencji odnowy naszej parafii.
Nie każdy mógł pomóc fizycznie, nie każdy mógł pomóc finansowo, ale każdy może pomóc składając ofiary duchowe w budowę Wspólnoty Kościoła braci i sióstr naszej Parafii.