Menu Zamknij

List nr 3 do Parafian Parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym

Przyjdź Duchu święty!

„Obdarowanie przynosi Radość”

Jezus pragnie, abyśmy przez Niego obdarowani Duchem Świętym, byli dla siebie wsparciem i ubogacali się wzajemnie Darami i Owocami Ducha Świętego. Jesteśmy jednak nieświadomi własnej wartości w oczach Bożych i darów, które już otrzymaliśmy od Boga na chrzcie i bierzmowaniu. Nie widać w nas radości, miłości, pokoju, łagodności, uprzejmości… które są owocami Ducha Świętego. Nie znając własnej godności i wartości (Dziecka Bożego), nie potrafimy mówić o Jezusie Naszym Zbawicielu. Jesteśmy zalęknieni. Wstydzimy się wyznawania wiary, nawet w spotkaniach rodzinnych. Sami jesteśmy zamknięci na problemy innych. Obawiamy się negatywnej oceny innych ludzi i wyśmiania. Brakuje zaangażowania we wspólnoty. Dlatego Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Uroczystości Zesłania Ducha Świętego (Wigilia Uroczystości 22 maja wieczorem o 20:00 w kościele parafialnym i w niedzielę 23 maja na Mszach Św. poza Mszą I Komunii Świętej). Wykonamy dwa ważne gesty:

1) w Kościele, podczas Eucharystii. Po kazaniu złożymy życzenia stojącym obok nas: „Życzę Ci obfitości Darów Ducha Świętego”. Następnie odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i będziemy modlić się gorąco do Ducha Świętego o odnowienie Darów i Łask.

2) w domu: Podczas wspólnego posiłku z najbliższymi będziemy modlić się do Ducha Świętego słowami:

Przyjdź Duchu Święty do mojego życia i odnów we mnie wiarę w Jezusa mojego Pana i Zbawiciela. Przyjdź do naszej rodziny i odnów w nas Miłość, Radość, Pokój, wzajemne zrozumienie i umiejętność wspólnej modlitwy. Przyjdź do naszych sąsiadów byśmy dla siebie byli miłosierni i uprzejmi. Przyjdź Duchu Święty i do tych, którzy nas nie lubią, a my ich unikamy, abyśmy mogli wzajemnie sobie przebaczyć, razem się modlić i karmić Ciałem Jezusa Chrystusa. Przyjdź i napełnij nas siedmiorakimi Darami. Amen!”

Siedmioma Darami Ducha Świętego są: Mądrość, Rozum, Rada, Męstwo, Umiejętność, Pobożność, Bojaźń Boża. Pomagają one nam w tym, by być bardziej podobnymi do Jezusa i być bliżej Niego, a to oznacza być świętym.

Owoce Ducha Świętego (czyli po czym możesz poznać, że serce masz otwarte na Ducha Świętego): miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość (por. Ga 5,22-25). Owoce są wynikiem ścisłej współpracy z Duchem Świętym i dla wszystkich są jednakowe, inaczej niż dary (które są dla osobistego uświęcenia), czy charyzmaty (dane człowiekowi dla rozwoju i zbudowania wspólnoty Kościoła).

Ale uwaga! Są też owoce ciała, ducha tego świata i złego ducha. Pisze o nich św. Paweł (Ga 5,19-21), a są to: „…nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa bożego nie odziedziczą”.

Siostro, Bracie, a gdzie Ty odnajdujesz siebie? Jakie odkrywasz w sobie dary i owoce? Komu pozwalasz się prowadzić?

Jeżeli jest Ci trochę smutno po refleksji, to MUSISZ wiedzieć, że: Jezus KOCHA CIĘ BEZGRANICZNIE, ZA DARMO I POMIMO GRZECHÓW. Jego Miłość nie zmienia się z powodu naszych grzechów. Dlatego Jezus posyła nam swego Ducha, abyśmy współpracując z Nim powstawali z upadków, wybierali szczęśliwe życie, które daje nam Jezus.

Z pozdrowieniami:
Duszpasterze wraz z Zespołem Animacji

 Hymn Do Ducha Świętego

 O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar,

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

 Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

 Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był,

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen.