Menu Zamknij

Nowe obostrzenia od 7 listopada

Aktualne przepisy dot. bezpieczeństwa sanitarnego: obowiązuje limit osób, które uczestniczą w uroczystościach religijnych. 1 osoba na 15m2, odległość między osobami nie mniejsza niż 1,5m (wewnątrz kościoła maksymalnie 26 osób, w kaplicach po 7 osób) przy zachowaniu odległości 2m. Obowiązkowe jest również zakrywanie nosa i ust. Na zewnątrz należy zachować dystans min. 1,5 m i zakryć usta i nos.

Przypominamy o odkażaniu dłoni przy wejściu do kościoła, przed przyjęciem Ciała Chrystusa na rękę i dezynfekcji kratek konfesjonału przed przystąpieniem do spowiedzi.
Jesteśmy zmuszeni do rygorystycznego przestrzegania obostrzeń z powodu wielkiej fali zachorowań.

Więcej informacji na stronie rządowej  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia